داستان کوتاه کوتاه هم باید چارچوب داشته باشد.
عنوان داستان : یاسین
نویسنده داستان : سعید زارع

یاسین ...

وارد قبرستان که شد یک راست به سمت درخت توت کهنسالی رفت که سایه اش بر سر غسالخانه افتاده بود.
سکوت سنگینی قبرستان را بغل کرده بود! بغیر از مرد قاری، غسال و غساله پیر، احدی در قبرستان نبود.
ایستاد پایین پای قبر متروکه ای، با عصایش چند بار بر رویش  کوبید.! 
منتظر ایستاد...! 
انگار دلش میخواست که جوابی بشنود.!
فلفور مرد قاری به سمتش رفت، پرسید: برای شادی و آمرزش متوفی قرآن بخواند؟
نگاهی به سراپای مرد قاری انداخت، دلش به رحم آمد!
گفت : سوره یاسین بخوان!
مرد قاری تندی شـِندِرَه دستمالی را از جیب بغل کتش درآورد، پهن کرد روی سنگ قبر بی نام نشان و رنگ رو رفته  بغل دستی و رویش نشست. در حالی که دستانش میلرزید آرام ، آرام ،گوشی موبایلش را از جیبش درآورد. چندین بار دکمه هایش را بالا، پایین، چپ و راست کرد.گوشی را گذاشت کنار سنگ نوشته قبر، ولومش را تا به آخر باز گذاشت.!

قهقهه پیرمرد، همراه با ناله های مرد قاری و آوای رسای تلاوت سوره یاسین عبدالباسط ، پیچیده بود در دل سکوت گورستان!
نقد این داستان از : علیرضا متولی
به نام خدای مهربان

داستانک (یا به قولی داستان کوتاه کوتاه) شما می‌توانست داستانک‌تر شود. دو پاراگراف اول را می‌توانید حذف کنید.
در داستانک بهتر است فضاسازی در همان جمله اول انجام شود. که اگر از پاراگراف سوم شروع کنید این اتفاق خواهد افتاد. به جای منتظر ایستاد می‌توانید بنویسید؛ گوش گرفت.
اما مشکل از همینجا آغاز می‌شود. شما می‌توانستید از این گوش گرفتن یا گوش دادن یا سعی در شنیدن صدایی از داخل فبر استفاده‌ی زیادی ببرید. ولی رهایش کرده‌اید.
برای مثل می‌توانستید اینطور تصویر کنید که قاری می‌آید و بساط قرآن خوانی‌اش را بپا می‌کند، اما همچنان شخصیت داستان دنبال شنیدن صدای از داخل قبر است.
که وقتی مدتی از از پخش صدای یاسین از موبایل قاری گذشت، بالاخره صدایی می‌شنود از داخل قبر که بابا صداشو کم کن.
البته این پیشنهاد داستانتان را به طنز نزدیک می‌کند، اما چارچوبی به داستانتان می‌دهد. در شرایط کنونی داستان شما هیچ چارچوب ضربه زننده‌ای ندارد.
موفق باشید.

منتقد : علیرضا متولی

متولد : تهران - اردیبهشت 1344/ کارشناس روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی/ عضو تحریریه کیهان بچه ها از سال 63 تا 69 فعالیت در زمینه های نشر کتاب و موسیقی کودک. انتشار مجله و عضویت در تحریریه های رشد جوان، نوجوان و کودک انتشار بیش از 500 مقاله و جستار ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت