احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
داستان کوتاه این همه تحرک ندارد.
هر برشی، انتظار خاص خود را بدنبال دارد.
تابلوی ورود ممنوع متن برای نویسنده است.
رسیدن به قالب از رعایت قواعد آغاز می‌شود.
داستان یعنی تصادف.
طعم داستان فراموش نشود.
سوژه را همه دارند، زبان را نه.
بیان احساس ضرورتاً زبان شاعرانه نمی‌خواهد.
قضاوت پیش از نقد نکنید.
هنر داستان کوتاه، هنر حرکت متمرکز است.
برای پایان‌بندی انتخاب‌های متعدد داشته باشید.
نیاز به حس نیاز به حجم را توجیه می‌کند.
ذکر فاعل گاه زائد است.
همیشه داستان را تمام کنید.
خواندن مقدم بر نوشتن است.
روایت دست اول تاثیرگذارتر است.
خواننده را سوار قطاری نکنید که نمی‌دانید به کجا می‌رود.
داستان را از زاویه نگاه راوی تعریف کنید.
منطق زمانی زوایت را برهم نزنید.
رویای عاشقانه یا داستان؟
خلأهای منطقی باعث عدم درک داستان می شوند.
تاریخ پر از داستان است.
دچار پدیده "فعل زدگی" نشوید.
زبان، زیبایی نمای داستان شماست.
اسیر داستان خود باشید.
نگذارید زبان خودنمایی کاذب کند.
جور دیگر باید دید...
چگونه داستان را هدفمند و معنادار کنیم.
یک نویسنده خوب، یک قاتل خوب است.
زبان یک تناسب چندگانه نیاز دارد.
داستان کوتاه یعنی وارد شدن در جزئیات یک تک صحنه.
تناسب میان موقعیت و شخصیت و دیالوگ‌ها را رعایت کنید.
قاعده حذف در ساختار هم می‌تواند اعمال شود.
ساده، مختصر، مفید، یعنی یک داستان کوچک خوب.
طرح داستان، داستان نیست.
میان تصویر و تصورتان رابطه‌ای ایجاد کنید.
داستان مینیمال یعنی در هر ویرایش کوتاه‌تر.
سادگی داستانی با سادگی عام فرق دارد.
متن احساسی همه حواس پنج گانه را می‌طلبد.
وحدت مضمونی در عین کثرت صحنه‌ها را حفظ کنید.
حس واقعی، داستان واقعی می‌خواهد.
تصویر غریب مشکلی ندارد، مفهوم غریب چرا.
چرا خواننده باید داستان شما را بخواند؟
حتی یک حرف هم زیاد است.
نقطه پایان داستان را باید بدانید.
هر قالب قواعد بازی خود را دارد.
در داستان کوتاه، پرده‌خوانی نکنیم.
نامگذاری داستان خود مهارت می‌خواهد.
وحدت در متن کوچک یک اصل است.
سئوال بی‌پاسخ ایجاد نکنید.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت