احمد شاکریزندگی نامه
نویسنده، منتقد ادبی، مدرس داستان. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. عضو هیئت مدیره انجمن قلم، اجرای برنامه های تلویزیونی و رادیویی، سردبیر مجله ادبیات داستانی، دبیری جشنواره قلم زرین، داوری جشنواره های ادبی مختلف، عضو شورای ادبیات داستانی بسیج، عضو هیئت نظارت بر کتاب بزرگسال، شرکت در دهها جلسه نقد و مناظره و میزگرد، تدریس عناصر داستانی.

کتاب ها
سرزمین پدری، انجمن مخفی، بی اسمی، عریان در برابر باد، باران نیمروز، نفس، درباره مانایی و میرایی، آنک جنگ اینک داستان، چیستی جریان ادبی، فلسفه ایده اولیه، دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس و...

جوایز
تقدیر شده در جوایز ادبی دهخدا، جشنواره داستانی طلاب، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال حوزه، قلم زرین
نامزد جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، برگزیده جایزه شهید غنی پور، و برگزیده تکنیکی ترین کتاب سال برای رمان انجمن مخفیامارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت