محمداسماعیل حاجی علیانزندگی نامه
نویسنده و استاد دانشگاه. مدرس داستان، رمان و فیلمنامه.
فارغ التحصیل ارشد مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی. تالیف بالغ بر ۲۲ کتاب در حوزه های داستان کوتاه و رمان، ناداستان و پژوهش. برگزیده جایزه جلال. برگزیده کتاب سال، برگزیده قلم زرین. برگزیده داستان حماسی و چندین دوره رمان انقلاب. سی و پنج جایزه برای داستان کوتاه از جوایز ادبی کشور. داوری جشنواره های ادبی مختلف از جمله داستان حماسی، داستان رضوی، جمالزاده و... مشاور و بررس و نشر سوره مهر.

کتاب ها
ساعت دنگی. آتون نامه. می نار. نیستدرجهان. اپرای مردان سبیل استالینی. بیداری. ایوار. درست یک پا روی زمین. فرود. چهار زن. سمفونی بابونه های سرخ. قربونی. دختری با روسری سرخ در پنجره روبرو. سی و یک روز پنج انگشت. آدمک چوبی، سوت بلبلی. مقام گورخانه. آب مسموم است. پاپیلو.اگه زنش بشم می تونم شمرو بغل کنم؟. آسید محمد.ایرانشاه

جوایز
جایزه جلال و کتاب سال برای ساعت دنگی. جایزه قلم زرین و داستان حماسی برای آتون نامه. جایزه رمان انقلاب برای رمان های بیداری و ایوار و بی داد. جایزه رمان ماندگار برای رمان چهار زن. و سی و پنج جایزه ملی برای تک داستان ها.

نقد ها
نوشتن طرح مانع پرگویی داستان می شود
قدم اول تعیین قالب
قنجوجه چه اصطلاح قشنگی!
از زبان چه می خواهیم؟
اقتباس در داستان
داستان چه می خواهد بگوید؟
تناسب زمان داستان با زمان روایت
فرق داستان و قصه
استفاده از تجربیات دیگران
تمرکز روی محور داستان
چه بگوییم، مهم تر از چگونه بگوییم
کمک ساختار مناسب به داستان
ابر زئوسی داستان
تبدیل اثر هنری به شاهکار
چرا مرگ باید راه رسیدن به آرزوها باشد؟
تفاوت راوی همجنس با غیر همجنس
پژوهش لازمه نگارش داستان باورپذیر
داستان یعنی چیدمان نظام مند
همیشه کم گویی حُسن نیست
پرداخت مناسب ایده
ایده خوب اما پرداختی متوسط
مرز بین تراژدی و کمدی به باریکی مو است
اهمیت منطق در پیرنگ
اهمیت نثر و زبان فارسی سلیس
عناصر باید در خدمت داستان باشد
به دنبال چگونه بهتر گفتن
داستان خوب را بد روایت نکنید
حلقه های سوزان فراموشی
خطر راندن قطار داستان در چند ریل
کد اشتباه در داستان
طول، عرض و عمق داستان
امان از صنعت تشخیص!
اهمیت زبان و نثر
شخصیت باورپذیر
افریطه یا عفریته مسئله این است!
من تشویق شدن را دوست دارم
اتوبوسی به ناکجاآباد
روایت و منطق دنیای مردگان
به سبک داستان های جنایی
شناخت ماهیت داستان کوتاه
شربت خاکشیر و فالگوش
روزی صدبار نوشتنِ یک فعل
داستان موقعیت
جایگاه خیال در جهان داستان
شناخت امکانات راوی داستان
تفاوت داستان با رونویسی از زندگی
خانه از پای بست ویران است
رازها از کدام سرزمین می آیند؟


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت