مریم راهیزندگی نامه
نویسنده و ویراستار. مدرس داستان نویسی. کارشناس کتاب انتشارات جمکران. کارشناس انتشارات خانه ما. مدیر تولید انتشارات توتک.
آثار: برپا، به امین بگویید دوستش دارم، یوما، در خواب هایم، گنامینوها قدر آدم را نمی دانند، ابژه لاو

نقد ها
اهمیت روایت داستان به اندازه خود داستان
به نوشتن هدف بدهید
خاطره نویسی داستان نیست
گزارش نویسی
نوشتن در قلب شماست
منطق داستانی اهمیت دارد
دلنوشته را فراموش کنید
فعال کردن کودک درون
داستان از طرح شروع می شود
نگه داشتن اندازه در به کارگیری توصیفات
نامه می تواند داستان باشد
داستان یک فرایند است
مسیر درست خلاقیت
ساده انگاری داستان نویسی
داستانی فکر کنید
خاطره داستان نیست
هر داستان به یک طرح نیاز دارد
داستان را بشناسیم
روایت داستان نیست!
پیش از همه باید داستان شکل بگیرد
زبان ابزار جذب خواننده است
دلنوشته داستان نیست
چگونه نوشتن را بیاموزید
مضمون در داستان
ازقبل قالب نوشته را بشناسید
لزوم طرح مساله
تعیین رده سنی مخاطب
تعریف داستان
مدتی فقط بخوانید
اهمیت حجم روایت
اهمیت پیرنگ
داستان یا برش‌های داستانی
اهمیت روابط علی و معلولی
مضمون چه می شود؟
داستانی فکر کنید
تفاوت داستان با گزارش داستانی
قاعده داستان نویسی
سعی کنید داستانی فکر کنید
این شبیه طرح یک داستان است
ساده نویسی هنر است
زبان و عنصر خیال
عناصر داستانی را فراموش نکنید
فضاسازی و انتقال احساس
یک صحنه از یک داستان
انتخاب عناوین درست برای داستان
پرهیز از ابهام
قرار است چه چیزی بنویسیم؟
تامل قبل از نگارش
جای خالی حادثه
داستان کوتاه چیست؟


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت