کامران پارسی نژادزندگی نامه
نویسنده، مدرس داستان و منتقد ادبی. کارشناس ارشد جامعه شناسی. دبیر سرویس گروه ادب و هنر نشریات، کارشناس کتاب وزارت ارشاد، عضو هیات تحریریه مجله تخصصی اقلیم نقد، عضو هیات علمی حلقه ادبیات پژوهشگاه اندیشه، کارشناس رمان انتشاران به نشر، معاون پژوهش بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، داور جایزه های ادبی جلال آل احمد، کتاب سال، پروین اعتصامی، کتاب سال دفاع مقدس، قلم زرین، یوسف، جشنواره نقد.

کتاب ها
شب دنیا، خورشید می ماند، نیمه نارنج، خورشید در آتش، روزنه، عروس جنوب، شوریدگی، به خانه برمی گردیم، رویای شریف و...نقد ها
یادداشت های پراکنده ذهن نویسنده
توجه به ساختار داستان کوتاه
پارادوكس احساسی و عاطفی
آنچه باید می بود
انتخاب مضمون و ایده مناسب برای نوجوان
واکاوی درون یک زن
انتخاب سنجیده نوع داستان
آشنایی با مکاتب ادبی پیش از خلق داستان
اطناب ، شیوه روایتی داستان و پرداخت
یک قدم تا داستان مینی مال
پارادوکس احساسی
رمانسی با سبک و سیاق رئالیسم
عنصر شکل انگاری و باید ها و نباید ها
اصول و مبانی خلق تراژدی
نماد عنصر حیاتی داستانک
داستان حادثه محور
تک گویی نمایشی
وحدت ساختاری و موضوعی
ساختار داستان بلند عامه پسند
نثر قوام یافته و عنصر بومی گرایی
داستان تاثیر گذار با پرداختی مناسب
از واقعیت تا داستان
موجز نویسی مهمترین تکنیک داستان کوتاه
رویارویی تخیل و تاریخ
اطناب در داستان کوتاه
داستانی جنایی به سبک رئالیسم جادویی
داستان باید خوش خوان باشد
طرح بومی که داستان نشده است
حکایت عامه پسند و دل نگرانی نویسنده
روایت رویدادهای تجربه شده
راه دراز تبدیل متن به داستان
وجه تمایز داستان و خاطره
لازمه وجود حادثه در داستان
اهمیت داستان اجتماعی
محدودیت های نویسنده داستان کوتاه
داستان جذاب سورئالیستی
نظام حاکم بر داستان
عدم ایجاد تناقض در باور مخاطب
انتخاب زاویه دید مناسب
مرز ورود به ساحت داستان یا خاطره
موقعیت کنایی و طنز
طنزی بدون قوام
داستان اجتماعی و هزار راه نرفته
رمز ماندگار شدن داستان
ادبیات عامه پسند
ایجاد همذات پنداری
اندر احوال داستان
داستانی از جنس آثار میلان کوندرا
دست مایه و مضمون جذاب
تک گویی نمایشی


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت