ریحانه مولویزندگی نامه
نویسنده و کارشناس کتاب. ویراستار ادبی کتاب ها و نشریات مختلف. برگزیده کتاب سال دفاع مقدس. نویسنده زندگینامه داستانی امام موسی صدر و سید رضی. کتاب ها: مرثیه نامه ها، اشک های پارچه ای عروسکم، خواب دیدم که بیدار شده ام، کوه، ذائقه، نشانی، سر و سرنیزه، ماه پنهان، سید بلاغت

نقد ها
کمک به جان بخشی با پرداختن به جزئیات
داستان را هرس کنید
توصیفات متناسب با فضای داستان
عبور از کلیشه‌ها
در توصیف و پردازش خسیس باشید
جلوگیری از دخالت نویسنده
پرهیز از تعدد موضوع
کودکان کار و کلیشۀ سرما و فقر
پرهیز از تعدد شخصیت‌ها
مرز طنز و هجو در داستان
تسلط بر جغرافیای قصه
لزوم منطق در باورپذیری داستان
جان بخشی به شخصیت‌ها
اعتبار داستان با وجاهت علمی
درخت نذری و تقابل سنت و مدرنیته
تعدد موضوع و عدم تمرکز خواننده
برای خلق جهان داستان باید در آن زیست
داستان خوب و تأثیرگذار
تعدد درون‌مایه، کاهش تمرکز خواننده
استحکام اسکلت داستان
داستانی بدون فراز و نشیب
لحظه‌پردازی حادثه در داستان
طنز، شکل دگرگون‌شدۀ واقعیت است
طرح نباید در پیچیدگی‌های فرم گم شود
رئالیسم جادویی، مارپری و جادوی قلم
یادداشت‌هایی که داستان نشده‌اند
بلاتکلیفی یادداشت‌های یک دیوانه
خلق جهانی ژرف با قلمی جوان
شاعرانگی‌هایی از جنس داستان بیابید
پرهیز از اطناب نباید داستان را دچار نقص کند
انتخاب زاویه دید مناسب
تفسیر داستان به عهدۀ خواننده است
نیاز داستان به منطق محکم
حرف عمیق در داستانک
موضوعی نو در لباس خاطره
پرهیز از سانتی‌مانتالیسم
ظرافت های پرداخت مفاهیم معنوی
لزوم رعایت استانداردها
اهمیت پرداخت
هنر بومی نویسی
داستان را از دل خاطره بیرون بکشید
کابوسی از جنس واقعیت
پشتوانۀ علمی محکم
نگارش داستان یا تعریف روایت
داستان کوتاه را چندپاره نکنیم
انگیزۀ جرم در داستان‌های جنایی
لزوم استناد در داستان‌های تاریخی
تمرکز روی موضوع واحد
پرداخت موضوعات مذهبی
پرهیز از پیرنگ‌های تصادفی


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت