علی چنگیزیزندگی نامه
متولد 1356 در شهر آبادان

کتاب ها
پرسه زیر درختان تاغ/ چاپ اول نشر ثالث 1388 چاپ دوم نشر چشمه 1390
پنجاه درجه بالای صفر/نشر چشمه 1390
کاج های مورب/نشر چشمه 1391
بزهایی از بلور/نشر چشمه 1393
آدوری ها/نشر چشمه 1396
سوز سفید/نشر چشمه 1400

جوایز
برگزیده جایزه ادبی اصفهان برای داستان مرمت از مجموعه کاج های مورب.
برگزیده جایزه ادبی هوشنگ گلشیری برای مجموعه داستان کاج های مورب
تقدیر شده در جایزه ادبی هفت اقلیم برای رمان پنجاه درجه بالای صفر
کاندیدای جایزه جلال آل احمد برای مجموعه داستان بزهایی از بلورامارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت