خسرو باباخانی

نقد ها
سعی کردم ماهیگیری بیاموزم
اولین گام نگارش با نثر ساده و شفاف
امکان کم‌نظیری نصیبتان شده، قدر بدانید
چقدر مقدمه طولانی شده است!
بیابیم ترکیب هنرمندانه عناصر داستانی را یاد بگیریم
سوژه تکراری، پرداخت تکراری
نویسنده باید احساسات مخاطب را برانگیزد نه اینکه خودش احساساتی شود.
نوشته شما تا داستانی شدن فاصله دارد. این فاصله را پر کنید.
کاش برای پایان‌بندی بیشتر فکر و تلاش می‌کردید!
اثر شما خاطره است نه داستان.
چالش داستانی چیست؟
نوش داستان تابع قانون و اصول است بخصوص برای کودکان
تم داستان شما چیست؟
داستان‌نویسی آموختنی است، بیاموزیم
داستان بنویسیم نه گزارش.
داستان مشکل جدی سوژه و نثر دارد
اولویت نثر و زبان
مشکل اصلی انتخاب سوژه کم انرژی است.
به جای قصه داستان بنویسیم
مثلث نویسندگی
در هنگام نوشتن داستان صبور باشید
روایتگر مداخله‌گر و قضاوت‌کننده
به خاطره‌گویی نزدیک است تا داستان ‌
انتخاب درست زاویه دید یک چالش آست استفاده درست از همان زاویه دید چالش سخت تر.
مخاطب داستان شما کیست؟
شما بسیار جوان هستید بسیار بیاموزید و بسیار تمرین کنید
مطالعه کنید و هر شب بنویسید
داستانی که سوژه آش را تجربه نکرده اید
ارایه اطلاعات کافی به خواننده
فعلا روی نثر و زبان تمرکز کنید
در ابتدای راه بهتر است از تجربیات زیستی خودمان استفاده کنیم
جای خالی دیالوگ
انتخاب راوی نامناسب
گسست عجیب در زمان و‌ حوادث
انتخاب فکر اولیه تجربه نشده آن هم در اولین گام!
گفتن به جای نمایش دادن
اثر گزارش است نه داستان
عدم تناسب بین قالب و محتوا
به حکایت نزدیک تر است تا داستان
انتخاب سوژه ناآشنا و فریب
گاهی لازم است برآی یک داستان دو صفحه ای پنجاه صفحه اطلاعات جمع آوری کنیم
نوشته شما تا داستان فاصله دارد
گره داستان بهتر است نزدیک به شروع آن باشد نه پایان
متن تا داستانی شدن فاصله دارد
جای خالی دیالوگ
در انتخاب زاویه دید دقت کنیم
وقوع داستان در غیاب مخاطب
شاید گاهی نیاز به تغییر جهان بینی داریم
برای شروع شایسته تر است از تجربیات زیستی خودتان بنویسید
در شروع بهتر است از تجربیات خودتان بنویسید


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت