یک نشانه برای گفتن کافی است.
عنوان داستان : دوسِت دارَم
نویسنده داستان : ابوالفضل سالاری

نگاهش را با سماجت ، برای یافتن "م"
در صفحه کلید موبایل می چرخاند
تا جمله دوسِت دارَ ... ! را کامل کند ؛

ماشین از جادّه منحرف می شود و
به ته دَرّه سقوط می کند .
نقد این داستان از : احسان عباسلو
تکه اول را به خوبی به شکل داستانی جلو برده‌اید اما تکه دوم را به جای نشان‌دادن در قالب توصیف رقم زده‌اید. ضمن آن که بهتر بود خیلی اشاره‌وار آن را ذکر می‌کردید نه این که کامل حادثه را شرح دهید. ماشین از جاده منحرف می‌شود و به ته دره سقوط می‌کند را خیلی خلاصه‌وارتر هم می‌توانستید نشان دهید.
لزومی نداشت در تکه اول هم بنویسید " تا جمله دوست دار... را کامل کند" بهتر بود می‌نوشتید "تا جمله را کامل کند" با توجه به نام داستان، خواننده خود می‌توانست معما را حل کند. ضمن این که این حل معما به او احساس لذت هم می‌بخشید. یک حالت دیگر این است که بنویسید "دوست دارم را کامل کند" و کلمه "جمله" را حذف می‌کردید اما با توجه به این که در عنوان اثر این "دوست دارم" تکرار شده همان گزینه اول بهتر به نظر می‌رسد.
عبارت "در صفحه کلید" هم غلط است باید از "بر صفحه کلید" استفاده می‌کردید. نگاه معمولاً روی یا بر صفحه کلید است. جدای از این‌ها کلمه "صفحه" هم اضافی می‌نماید. نگاه بر کلیدهای موبایل دویدن هم همان معنا را به دست می‌دهد.
نمی‌دانم تغییر زمان بخش دوم داستان تعمدی است یا خیر. شاید سعی کرده‌اید بدان شکلی نمایشی بدهید اما به هرحال خوب در نیامده است. داستان از گذشته به حال می‌آید و به نظر دلیل منطقی در متن وجود ندارد.
در این نوشته هم باز قاعده و تکه بودن داستان مینیمال به کار گرفته شده است و نوشته شما دو تکه دارد و تکه دوم در معناگرفتن تکه اول بسیار مهم است. برای نمونه اگر در تکه دوم ماشین را نداشتیم تمام کنش‌های تکه اول بسیار معمولی می‌شد و هیچ حس و هیجانی در آن به وجود نمی‌آمد. تمام اهمیت تکه دوم در این است که نشا ن می‌دهد چرا کنش اول یعنی به دنبال حرف "م" گشتن در متن اهمیت و تاثیر پیدا می‌کند. پس نوعی لازم و ملزومی در اینجا شکل می‌گیرد و هردو تکه وابستگی منطقی و محتوایی به یکدیگر پیدا می‌کنند. نوعی شرط به نظر در متن شکل گرفته است و این که اگر این گونه شود آن گاه این گونه خواهد شد.
مزیت دیگر متن هم فضای احساسی‌ای و دلیل عاطفی است که این تراژدی را شکل داده است. به دنبال حرف م گشتن برای گفتن دوست دارم کنشی احساسی است که به خاطر آن شخصیت فدا شده است. چنین دلیلی می‌تواند بر مخاطب از لحاظ احساسی تاثیرگذار باشد و او را با فضای احساسی داستان همراه نماید. تنها مشکل متن همان تکه دوم است که خیلی مستقیم‌گویی داشته و توصیفی است پس نسبت به اصلاح آن اقدام کرده و در قالب اشاره غیرمستقیم حادثه شکل گرفته را نشان دهید یا در قالب یک نشانه صرف از سقوط.

منتقد : احسان عباسلو

متولد تهران فوق لیسانس ادبیات انگلیسی داور جایزه کتاب سال داور جایزه جلال داورحایزه پروین داور جایزه نقد داور کتاب فصل ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت