آناهیتا آروانزندگی نامه
متولد 1354- تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- آغاز فعالیت : 1379

کتاب ها
مجموعه داستان « پسرم قدش بلند است»، سوره مهر، چاپ اول 1384- رمان« بگذار تروا بسوزد»، علمی فرهنگی، 1396

جوایز
برگزیده بخش سرمقاله ( به طور مشترک با محمدرضا بایرامی) در هشتمین جشنواره ی دوسالانه ی مطبوعات کودک و نوجوان 1386- برگزیده بخش بازنویسی و بازآفرینی متون کهن در شانزدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی 1391- شایسته تقدیر در هشتمین دوره جایزه پروین اعتصامی با رمان «بگذار تروا بسوزد» 1397

نقد ها
داستان فقط با وهم و خیال راوی شکل نمی‌گیرد
ظرفیت داستان حادثه‌محور
تمرکز بر یک توانایی عجیب، به تنهایی قصه‌ساز نیست
داستان به اطلاعات ضروری پیش‌برنده نیاز دارد نه اطلاعات اضافی
تکرار هدفمند و معنادار یک کنش، آدرسی برای مخاطب
کارکرد گفت‌وگو در ارائه اطلاعات ضروری
حذف ماجراهایی که در پیرنگ کارکردی ندارند
کشاندن داستان به مسیر پر پیچ و خم
شخصی شدن نوشته، دور شدن از قلمرو داستانی
داستان نوشتن با نثر ضعیف، آب در هاون کوبیدن است
توصیف و تشبیه به تنهایی داستان نمی‌سازند
انگیزه سست روایت، دامن زدن به خاطره‌گونگی اثر
بیرون کشیدن داستان از دل روزمرگی‌ها
طی کردن فاصله دستگرمی‌ها تا داستان
جسارت حذف کردن هرچه که زیادی است
داستان، جهان خاکستری‌هاست
تشخیص استفاده به‌موقع از توصیف، صحنه یا تلخیص
منطق داستانی باورپذیر برای چراها
داستانی پر از صدای زندگی
از جغرافیای اقلیمی‌تان غافل نشوید
توجه به زمان تاریخی داستان
نکاتی که موجب ارتقا یا سقوط داستان می‌شوند
صحنه‌های تکراری و نمایشی اثرگذاری کمتری دارند
کاش رسم عاشقی از میان نرود
استفاده درست از نشانه‌های اقلیمی
تأثیر تمرکز و انسجام
نمایش ضروریات پیرنگ
داستان کودک به ظاهر ساده اما جدی، تخصصی و پرمخاطره است
انتخاب زاویه دید متناسب با تمامی عناصر
می‌توان از اجزاء و عناصر غیر انسانی، شخصیت‌های پایدار آفرید
رسیدن به قاب نهایی با چینش درست و حذف قطعات اضافی
به شخصیت‌ها امکان کنش‌های جسورانه‌تر بدهیم
انتظار آفرینی همیشه به ایجاد کشش نمی‌انجامد
حذف مکالمه های غیر داستانی و بی ارتباط با پیرنگ
«پس نتیجه می‌گیریم که....» داستان نتیجه‌ای نمی‌گیرد
به تصویرهای خیالی فرصت خودنمایی و درخشش بدهید
کارکرد پل تداعی
پیوند جهان تجربی کودکانه و جهان داستانی
تأثیر صحنه‌های ساده اما درست
مکانی که کارکرد داستانی ندارد
روایت داستانی نباید به دام روایت تاریخی بیفتد
بلاتکلیفی در زمان رویداد
اشاره به جزئیات در خود داستان هم کاربرد دارد
انتخاب کشمکش اصلی
حفظ روح واقعه در خلق اثری متفاوت
برای اثر بن‌بست نسازید
تعادل، عدم تعادل و تعادل ثانویه
کوتاه کردن زمان تقویمی
ضرورت حفظ ساختار داستانی
چندین گام بلند