بهاءالدین مرشدیزندگی نامه
متولد استهبان
كارشناسی ارشد رشته نمایش، گرایش ادبیات نمایشی
دبیر سه دوره جایزه داستان بیهقی

کتاب ها
کتاب‌های داستان:
- «ماهی كه توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند» – مجموعه داستان كوتاه، نشر چشمه، زمستان 1388
- «رؤیای این پاریسی دیوانه» - مجموعه داستان کوتاه، نشر افکار، 1390
- «مراثی یک روایت ساده» - مجموعه داستان، نشر افکار، 1391
- «پنج داستان از کتاب معجزه» ـ مجموعه داستان، نشر نیماژ، 1395
- «استهبان در صدای باد و خاک گم بود» ـ مجموعه داستان، نشر هونار، 1396نقد ها
از شعار تا داستان
توجه به نکات ظریف
کدام شیوه روایت
شخصیت‌های ویژه
شرح یک فریب
بسط بیش از حد موضوع
درک صحیح موقعیت
سوژه‌هایی که داستان نشده‌اند
روایت نوعی از ادبیات
نقطه عطف‌های بی‌‌قصه
یک داستان دو تکه
دست به انتخاب بزنید
رنگ مخصوص به خود
مرز واقعیت صرف و واقعیت داستانی
مسیر را برای تخیل هموار کنیم
بدترین شروع‌ها
خارج شدن از مسیر
زبان قابل فهم
در مزایای تعلیق
فرار از کلیشه رایج
ظرفیت‌های یک سوژه
از تیپ تا شخصیت
اطلاعات غیرضروری
چرخش‌های روایی
چانه‌زنی با ذهن
در مضار شتاب
متفاوت ببینیم
دخالت‌های نویسنده در متن
همه قورباغه‌هایی که من می‌شناسم
کدام ظرف، کدام سوژه
خرق عادت
کلمه، ابزاری برای نویسنده
زمان و راوی سردرگم
خلق جزییات
سقفی برای خانه
کارکردهای زبان و روایت
باورپذیر باشید
به پرسش‌ها جواب بده
کلمه‌ها را درست خرج کنیم
فریب نخورید
داستان‌هایی برای عبرت دیگران
در مقدمات داستان
استفاده از کلیشه‌ها
قضاوت‌های غیرداستانی
ایده‌ای که در جا می‌زند
رنگی بومی
حرکت به سمت کلیشه‌ها
کدام برش از زندگی
مقدمه‌ای بر یک اتفاق داستانی
99 درصدی‌ها