معید داستان



زندگی نامه
متولّد 1367. کارشناس ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.
عضو هیئت تحریریه مجله ادبی الفیا.
مدیر اجرایی دوره‌های آموزش داستان‌نویسی آل‌جلال از سال 1396.
برگزاری دوره‌های آموزش پیشرفته داستان کوتاه و رمان از سال 1397.
کارشناس دفتر داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان.







امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت