احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
معمای متنی برای خواننده زیباست
فرم از محتوا جدا نیست
ارائه مستقیم ایده می‌تواند شعار تلقی شود
شعار ندهید، نشان بدهید
دل‌نوشته هر آنچه دل بگوید نیست
کامل بودن کمال است نه کوتاهی
کلاژ هنر بزرگی است
گاه مقصود متن را باید در بیرون آن جست
داستان هر چه کوتاه‌تر شود، فکر بلندتر می‌خواهد
انتظاراتی را که ایجاد می‌کنید، برآورده کنید
پراکندگی بیرونی، انضباط درونی می‌خواهد
همیشه حق با مخاطب است
قاعده حذف حداکثری را فراموش نکنید
ماهیت یک نوع داستانی، حاصل تمام متن است
خواب دیدن دلیل هر چیزی نیست
نشانه‌ها کمک به جواب‌اند نه سازنده سئوال
مواظب اشکال فنی باشید
پررنگی نشانه‌ها، پررنگی داستان است
کیفیت رابطه بین شخصیت‌ها، رکن داستان‌های احساسی است
یک داستان خوب تکانه‌های احساسی یا فکری بزرگی دارد
اول ضرورت‌های بیان را پیدا کنید
داستان یا قصه‌ی رادیویی؟
انضباط در ساختار فراموش نشود
از حذف نترسید
داستان یعنی توجه را جلب کنید
استفاده از شخصیت‌های غیرانسانی
تازه باشید
شوک انتهایی، منطق قبلی دارد
برای پیاده ساختن ایده، طرح‎های زیادی داشته باشید
متن مینیمال نیاز به توضیح ندارد
تفاوت‌های حکایت و داستان
توصیف موقعیت، داستان نمی‌سازد
رابطه مقدمات با پایان‌بندی جدی است
پایان‌بندی درست، مقدمه‌چینی درست می‌طلبد
منطق بین بخش‌های داستان فراموش نشود
اسم داستان باید حس داستانی داشته باشد.
داستان مینیمال، داستان وضوح است
داستان مینیمال ساده است، اما ساده نوشته نمی‌شود
برای مظروف زیبای خود ظرف مناسب انتخاب کنید
بر احساس روان و جاری مخاطب سد نبندید
کلمات تابع قرارداد متن هستند
برای مخاطب کودک، متمرکزتر و شفاف‌تر باشید
داستان، گزارش‌نویسی یا شعر نیست
همیشه خواننده را شوکه کنید
جزئیات هر داستانی را هدفمندتر می‌کنند
نیاز مخاطب را فراموش نکنید
در متون احساسی وحدت حسی را مبنا قرار دهید
درست نوشتن اولین وظیفه نویسنده است
حتی در داستان همه کاری مجاز نیست
در متون تعلیمی، کنش‌ها را معنادار کنید