احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
استفاده از تعلیق در گشایش ترفند بسیار موثری است.
نویسندگی امروزه تکنیک است.
تأثیر پایان‌بندی بیشتر است.
علت و معلول‌ها در یک داستان می‌توانند چندگانه باشند.
نقطه ضربه هرگز قابل پیش‌بینی نباشد.
حرکت گام به گام نشانه موفقیت است.
خطای ارسطویی برای داستان شدن لازم است.
سوالات مهم حتی‌المقدور به جواب برسند.
"نظریه داستان مطلوب"
پایان اول، پایان آخر نیست.
برای خواننده سفید بنویسید.
فاصله میان نام داستان و متن را پر کنید.
نویسنده باید چکش‌کار خوبی هم باشد.
کلمات مشابه از زیبایی می‌کاهند.
ویرایش یعنی چقدر برای نوشته خود ارزش قائل‌اید.
حرکت از/به سمت کانون داستان می‌تواند باشد.
عنوان داستان هم بخشی از داستان است.
این نقد را باید تا پایان خواند.
گاه داستان یک خط از کل نوشته ماست.
با نگاه به حجم داستان ننویسید.
جابجایی جملات، راهی به سوی ایجاز متن است.
این داستان را همه باید بخوانند.
گاه بازیگر داستان خود باشید.
در مورد گذشته متن مبهم نباشید.
این گونه کلام را کوتاه تر کنیم.
برداشت تجربی از داستان تابع جغرافیای زمان و مکان است.
سئوال بی‌پاسخ داستان را ناقص می‌کند.
بگذارید داستان جزئیات خود را رقم بزند.
خیلی مصنوعی خواننده را گول نزنید.
داستان بخوانیم با تمرکز بر زبان داستان.
داستان کوچک هم گره بزرگ می‌خواهد.
حرف‌های خود را در داستان بگوئید نه در توضیحات بیرونی.
یک داستان خوب چه داستانی است؟
خواننده از معمایی لذت می‌برد که خودش جواب آن را پیدا کرده باشد.
فقط موارد مشخص‌شده را اصلاح کنید.
عادت به ویرایش یعنی جهش به سمت جلو.
"استفاده داستانی" خود هنر است.
داستان از عنوان آن آغاز می‌شود.
در قالب داستان، اولویت با داستان است.
چک کنید، چک کنید، و چک کنید.
دیالوگ‌ها در داستان کودک نباید بخشی از توصیفات شوند.
داستان ساده‌ترین شکل بیان اندیشه است.
جزئیات هدفمند باشند.
داستان قالب داستانی می‌خواهد.
شخصیتی که هویت دارد را به حال خود رها نکنید.
تابلوها باید هدایت‌کننده باشند.
نوآوری نباید به معنای ماهیت باشد.
سطح تماس مخاطب با متن هر چه بیشتر باشد بهتر است.
ضربه در داستان یعنی برهم زدن پیش‌فرض‌های مخاطب.
کنش غیرمنطقی فاصله می‌خواهد.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت