احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
چرا خواننده باید داستان شما را بخواند؟
حتی یک حرف هم زیاد است.
نقطه پایان داستان را باید بدانید.
هر قالب قواعد بازی خود را دارد.
در داستان کوتاه، پرده‌خوانی نکنیم.
نامگذاری داستان خود مهارت می‌خواهد.
وحدت در متن کوچک یک اصل است.
سئوال بی‌پاسخ ایجاد نکنید.
باورپذیری را باور کنید.
داستان محمل خوبی برای اندیشه‌های فلسفی است.
تصویرگر صحنه باشید تا مفسر آن.
شناخت گره داستان لازم است.
زبان خوب را باید به ایده خوب پیوند زد.
یک جمله می‌تواند خواننده را در هزارتو گم نماید.
داستان مینیمال یا کوچک نیازی به توضیح بیرونی ندارد.
بدون نشانه مناسب هیچ معنایی نخواهیم داشت.
نمی‌شود به راحتی از حادثه مهم گذشت.
خروج از احساس متن را به سمت داستان می‌برد.
متن یکسویه به داستان نمی‌رسد.
قالب در دست ما باشد، نه ما در دست قالب.
باورپذیری را از متن واقعگرا نگیرید.
خواندن داستان‌های خوب زبان شما را بهتر می‌کند.
به تفاوت میان داستان مینیمال و قالب‌های دیگر توجه کنید.
غیرمنطقی بودن از بی‌منطق‌بودن بهتر است.
باورپذیری را از داستان نگیرید، حتی از داستانک.
ذهن‌تان متوجه داستان باشد.
از ارائه توضیح برای داستان خودداری کنید.
شیوه پرداخت مساله داستان است، نه خود مساله.
شخصیت را به طور مصنوعی دکوریزه نکنید.
انضباط زبانی به ساختار متن کمک می کند.
به منطق روایت از حیث زبانی و زمانی دقت کنید.
تفاسیر غیرمنطقی بیشتر داستان را از مخاطب دور می‌کنند.
مکان روایت از دست نرود.
متن، مرجع معنایی خواننده است.
باورپذیری را از داستان نگیرید.
گاه برای طنز به سراغ تجربه‌های عینی و بیرونی برویم.
ورود به داستان علمی تخیلی جسارت می‌خواهد.
داستان بدون کنش حادثه‌مند مثل جسمی بدون روح است.
گاه برای رسیدن به یک داستان باید آن را چندباره نوشت.
از زبان شخصیت حرف بزنید، نه از زبان خودتان.
از صفر به سمت صد بروید.
نمایش هم جذابیت می‌خواهد.
ذهن‌تان را از داستان بیرون بکشید.
برای شخصیت مهلت زمانی تعیین نکنید.
خودتان را از داستان بیرون بکشید.
از تناقض فضایی دوری کنید.
گاه از انبوه نوشته باید یک داستان بیرون کشید.
کمترین واژه اما بیشترین معنا.
ذهنی‌نویسی آفت نویسندگی است.
قالب مورد علاقه‌تان را بشناسید.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت