احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
داستان مینیمال یک تصویر صرف نیست.
روی کنش‌ها و دیالوگ‌ها هوشمندانه فکر کنید
مینیمالیسم یعنی دیدن نقطه‌ای از یک لکه
جزئیات موفقیت یک داستان را می‌سازند
کمی به سمت سادگی بیایید
گاهی حذفیات داستان شما را کامل می‌کنند
تناسب زمانی را از دست ندهید
در مینیمال از جملات استفاده چند منظوره بکنید
غیرمستقیم‌گویی در داستان مینیمال
داستان مینیمال نباید به شکل معادله باشد
حذف، شکل‌های مختلف دارد
زمان را می‌شود غیرمستقیم نشان داد
توجه به حجم داستان مینیمال
پیچیدگی‌ها داستان‌ساز هستند
منظر روایت باید صحیح باشد
هر برشی از زندگی، داستان نیست
به نظم روایت دقت کنید
از نام داستان در مینیمال‌نویسی کمک بگیرید
توجه به فرم، ضرورت اول ِ داستان‌نویسی
مراقب تناقض‌ها باشید
حادثه یعنی تحول
قواعد در خدمت داستان هستند و نه داستان در خدمت قواعد.
خواننده به تصویر مشخص نیاز دارد
یک داستان، چند داستان
نشانه های ساده‌تری در متن مینیمال قرار دهید
یک داستان مینیمال هم باید یک داستان کامل باشد
به سئوال‌های داستان پاسخ دهید
استفاده هدفمند از امکانات داستان
کودک توان دریافت حجم زیاد اطلاعات را ندارد
گذر از کلیشه‌ها داستان شما را متفاوت می‌کند
در داستان تعلیمی عنصر لذت هم مهم است
تکلیف‌تان را با متن روشن کنید
تمرکز در روایت به منطق داستان کمک می‌کند
هر برشی از زندگی، داستان نیست
تناسب زبانی را فراموش نکنید
اهمیت فضاسازی در داستانِ موقعیت
منطق نخ پنهان هر داستان است
ساده بنویسید و از پیچیدگی بی‌مورد دوری کنید
اهمیت عناصر نمادین در داستان مینیمال
تکیه داستان مینیمال بر تجارب گذشته
تصویر عامل جذب مخاطب کودک است
باورپذیری، از ویژگی‌های یک داستان رئال خوب
وجود نشانه در متن مینیمال لازم است
هیجان برای داستان لازم است
نشانه های لازم را به مخاطب بدهید
بخشی از داستان، نیاز مخاطب است
تخیل باید به متن ادبی ورود کند
«داستان کوتاه یک عکس است، رمان یک فیلم»
به شیوه‌های پرداخت نویسندگان بزرگ دقت کنید
گاهی باید داستان را از دو زبان شنید