احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
راه‌های کوتاه کردن متن را یاد بگیرید.
می شود در عین کثرت تصاویر وحدت داشت.
زبان درست بنیان یک داستان خوب است.
باید داستان، متمرکز باشد و موجز
کوتاه اما موثر بودن یعنی موفقیت.
داستان مسیری است به سمت واقعیت‌های پنهان.
در استفاده از اغراق، اغراق نکنید.
داستان کوتاه چاله‌ای عمیق است.
به شخصیت مجال قهرمان شدن بدهید.
به خواننده اجازه کشف بدهید.
در داستان کوتاه به حاشیه نروید.
توصیف جای گره را نمی گیرد.
داستان کودک را با طرح کامل بنویسید.
قالب‌های بیانی را از نو بسازید.
به یکدستی زبان پایبند باشید.
زبان به مانند نمای متن شماست.
در مینی‌مال‌نویسی از تکرار مطالب پرهیز کنید
از همه امکانات یک موقعیت استفاده کنید.
شاعر نباشید.
می‌شود همواره کمی موجزتر بود.
متن هویت می‌خواهد.
سئوال بدون نشانه و پاسخ نگذارید.
گاهی باید ناظر بی‌رحمی بود.
فاصله میان تناسب را برای حضور طنز بیشتر کنید.
در گول زدن هم صادق باشید.
پایان داستان کودک خیلی مهم است.
ایده داستان با داستان فرق دارد.
همه چیز بر اساس منطق داستانی باشد.
تصویر را از خواننده نگیرید.
ارزش داستانی را پیش از نوشتن در نظر بیاورید.
خلاء های داستان خود را بشناسید.
داستان را به حادثه نسپارید.
هیجان و حس داستان را به روز کنید.
منطق را از ذهن روی کاغذ بیاورید.
فضا را از دست ندهید.
به نقدها بیشتر توجه کنید.
تعدد معانی کلمه را جدی بگیرید.
بدون حادثه داستانی نداریم.
در مینی‌مالیسم، سادگی بر باورپذیری ارجحیت دارد
شیوه پردازش از داشتن ایده مهمتر است.
گاه نشانه‌ها رابطه بیرونی دارند.
نگذارید قالب خود را به قلم تحمیل کند.
درست نوشتن مقدم بر داستان نوشتن است.
وقت نوشتن داستان،داستان‌نویس باشید.
ضمایر متصل کار فاعل را می‌توانند انجام دهند.
گاه یک شخصیت هم کافی است.
مینیمالیسم یعنی همیشه چیزی برای حذف وجود دارد.
یک بار بنویسید، صدبار ویرایش کنید.
به فرم همواره توجه داشته باشید.
پیاده کردن درستِ فرم اهمیت خود را دارد


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت