احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
صداقت موضوعی، صداقت زبانی هم می‌طلبد.
منطق ورود شخصیت مهمتر از مجوز ورود اوست.
داشتن غلط مشکل نیست، بی‌توجهی به آن مشکل است.
نشان دهید و قضاوت را به مخاطب بسپارید.
داستان کوتاه یک خیابان اصلی است که فرعی ندارد.
ذهن داستانی شما را نویسنده می‌کند.
پردازش خوب بهتر از ایده خوب است.
ارتقای زبان ضامن رشد داستان است.
قواعد برای برهم خوردن هستند.
راوی بیرونی نباید احساس خودش را در داستان وارد کند.
این قالب بیشتر ایرانی است تا غربی.
بین ایجاز فرمی و ایجاز محتوایی تفاوت وجود دارد.
شخصیت را مدام تغییر ذاتی ندهید.
جنسیت در برانگیختن احساس تاثیرگذار است.
ذهن و زبان مانند زمان باید جلو برود.
ابهام را بردارید.
قالب است که زبان را مشخص می‌کند.
صحنه واحد برای دو روایت متفاوت باید واحد بماند.
بین طرح و داستان تفاوت وجود دارد.
نگو، نشان بده.
بدون زبان خوب یک انشاء خواهید داشت، نه یک داستان.
یکدستی زبان را از دست ندهید.
جزئیات را بر مبنای ایده اصلی بسازید.
میان واقعیت و تخیل هم حتی منطقی وجود دارد.
انتظاری را که کنش ایجاد می‌کند برآورده سازید.
کمتر، کوتاه‌تر، کوچک‌تر بهتر است.
از تکرار یا گفتن بدیهیات اجتناب کنید.
باید داستان داشت و نه ردیفی از کلمات.
راحتی زبان شما راحتی فهم مخاطب است.
داستان کجا آغاز و کجا باید تمام شود؟
داستان باید دربیاید.
راه‌های رسیدن به زبان داستان زیاداند.
شعر یا داستان مساله این است؟
"حد داستان" یعنی چه؟
بازی دوپهلو با کلمات و عبارات راه رسیدن به کاریکلماتور است.
فقط توصیف نباشد.
داشتن تکنیک راز موفقیت است.
کوتاه و کامل بهتر از بلند و بی‌کار است.
نمی‌توان روی راوی غیرمعتمد حساب کرد.
خواننده را وارد هزارتویی نکنید که در آن گم شود.
کلمات یک معنا دارند و یک کارکرد.
نشانه‌ها به تناسب مخاطب باشند.
گاه نیازی به عناصر غیرواقعی نیست.
حرکت طولی حتی در قطعه ادبی هم لازم است.
کم‌تر، کوتاه‌تر، کوچک‌تر، شعار خوبی است.
همیشه حق با خواننده است.
کلی‌گویی داستان را خام می‌کند.
اطاله عرضی و اطاله طولی داستان، به هر دو توجه کنید.
شخصیت فرعی هرگز شخصیت اصلی را کنار نزند.
استقلال جملات یک امتیاز است.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت