احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
خودتان را از داستان بیرون بکشید.
از تناقض فضایی دوری کنید.
گاه از انبوه نوشته باید یک داستان بیرون کشید.
کمترین واژه اما بیشترین معنا.
ذهنی‌نویسی آفت نویسندگی است.
قالب مورد علاقه‌تان را بشناسید.
شخصیت باید حرکتی بکند.
در بیان مضامین از افراط پرهیز کنید.
چندبار باید مسیر داستان را پیمود.
فلسفی بودن به مبهم بودن نیست.
نرم برهم نخورد داستن شکل نمی‌گیرد.
داستان را شلوغ نکنید.
داستان را از چشم راوی بنویسید.
بر روی نحوه پردازش ایده بیشتر فکر کنید تا بر روی خود ایده.
ویرایش و ویرایش و باز هم ویرایش.
به سمت حرف‌های تازه بروید.
متن را زیادی سنگین نکنید.
مواظب باشید داستان را به سمت دلنوشته نبرید.
تصویر می‌تواند منطق را بسازد.
به سمت باورپذیری حرکت کنید.
کیفیت پردازش ایده به اندازه ایده مهم است.
داستانی نگاه کنید و داستانی بنویسید.
داستان روانشناختی قواعد بازی خود را دارد.
گاه پایان نقطه داوری داستان است برای مخاطب.
به سمت داستان حرکت کنید.
داستان فلسفه نیست.
پایان خوب متن را زنده می‌کند.
توصیف و دیالوگ به یک اندازه ارزشمند هستند.
اضافات داستان خود را بشناسید.
به مفهوم موقعیت توجه کنید.
مواظب جنسیت شخصیت باشید.
ضمایر را فاعل قرار ندهید.
جایی که حس لازم است دنبال مفهوم نروید.
یک پایان خوب بر برداشت از داستان تاثیرگذار است.
ادغام جملات به ادبیت متن کمک می کند.
موقعیت را باید به چشم بیاورید.
تمرکز کنید.
تلفیق جملات به زبان خوب کمک می‌کند.
خواننده را به حاشیه نکشانید.
لحن شخصیت باید با موقعیت تناسب داشته باشد.
این / آن / و اما / پایان
با خواندن داستان خوب به زبان خوب برسید.
کمی فنی‌تر به داستان نگاه کنید.
ویرایش بیشتر، داستان بهتر
پیام روشن نشانه متقن می‌خواهد.
دوپهلو گفتن بهتر از دروغ گفتن است.
داستان را عمیق‌تر کنید.
در داستان کوچک باید شفاف بود.
یک حس گاهی کافی است.
زبان خوب محتوا را تحت تاثیر قرار می دهد.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت