احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
نیمه زخمی شب
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
"درصد جذابیت" و "ارزش هیجانی" یعنی راهی به سوی مخاطب.
تفاوت و شباهت لطیفه با داستان کوچک چیست؟
فلسفه در خدمت داستان باشد و نه داستان در خدمت فلسفه.
اعتدال معنایی را حفظ کنید.
گاه جنسیت مهم است.
انتخاب درست متن را به داستان می‌رساند.
همیشه نباید جمله را شکست.
درسی خوب برای یادگیری
گاه داستان خودش پیرنگ را می‌سازد.
تکرار بی‌مورد یعنی خستگی خواننده.
داشتن طرح قبلی مانند داشتن راهنما است.
گاهی به متن استراحت بدهید.
داستان، اسم داستانی می‌خواهد.
برخی کلمات برای داستان نیستند.
خاص بودن به معنای پیچیده بودن نیست.
در داستان علمی تخیلی باید با اصطلاحات حوزه مربوطه آشنا بود.
جزئیات می‌توانند بعد اضافه شوند.
قانون حذف برای هر چیزی است که در داستان کارکردی ندارد.
داستان با زبان خود نفس می‌کشد.
به سمت خودتان حرکت کنید.
تمرکز صحنه‌ای نباید برهم بخورد.
همه‌ی سرگذشت‌ها و اتفاقات جذاب نیستند.
فاصله میان نشانه‌ها نباید زیاد باشند.
گاه نمی‌شود همه چیز را به مخاطب واگذار کرد.
کلی‌گویی جذابیت و هیجان نمی‌دهد.
مضمون با یک شخصیت هم می‌تواند کامل شود.
بریدن از وابستگی‌ به متن و شخصیت‌، کمک به زنده ماندن داستان است.
موضع روایت در داستان کوتاه را ثابت کنید.
بر مبنای طرح قبلی بنویسید.
داستان جای برهم زدن همه نظم‌هاست.
ارزش داستان به نوع خواننده آن نیست.
سخت‌ترین حرف‌ها را می‌شود با نرم‌ترین کلمات گفت.
چه چیز به درد داستان نمی‌خورد؟
کودکان هم هیجان می‌خواهند.
از یک موضوع به نفع موضوع دیگر بهره ببرید.
بخوانید تا به زبان خوب برسید.
اگر جنسیت شخصیت مهم است آن را مشخص کنید.
به نقطه زمانی روایت دقت کنید.
اگر داستان حجم می‌خواهد شما مانع نشوید.
به اولویت‌ها در شخصیت‌پردازی دقت کنید.
متن داستانی خود را جمع می‌کند.
شعر یا داستان، مساله این است.
زمان وقوع فعل را باید شناخت.
موضع زمانی روایت را فراموش نکنید.
توصیف بخشی از داستان است، نه همه آن.
گره عامل تبدیل گزارش به داستان است.
از گره به گره‌گشایی به نظر بهتر است.
ماجرا آفرین باشید.
همه دیالوگ‌ها را با هم چک کنید.
تکرار محتوا هم اطاله است.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت