رامبد خانلریزندگی نامه
در سال ٨٥ در رشته مهندسی شیمی صنايع پتروشیمی از دانشگاه آزاد اراک فارغ‌التحصيل شدم. از سال ٨٦ شروع به نوشتن داستان کردم. سال ٩١ اولین مجموعه داستانم را برای انتشار به ناشر سپردم و از همان سال شروع به نوشتن در روزنامه‌ها کردم. در حال حاضر دبیر داستان ايرانی مجله «کرگدن» و يک انتشارات هستم و در تمام این سالها افتخار همکاری با روزنامه‌ها و مجلات زیادی را داشته‌ام.

کتاب ها
سرطان جن، مجموعه داستان، سال ٩٢، انتشارات آگه
آقای هاویشام، مجموعه داستان، سال ٩٥، انتشارت آگه
سورمه سرا، رمان، در دست چاپ، انتشارات آگه

جوایز
جايزه مهرگان بهترین مجموعه داستان برای مجموعه داستان سرطان جن، سال٩٥

نقد ها
وقتی تمام وظایف به عهده راوی است
ذکر جزئیات و آشنایی زدایی
مثل شادی بعد از گل خداداد عزیزی
گره‌گشایی بدون گره
منبع الهامات شخصی شما
در سایه ماندن شخصیت‌ها
عادت‌های بد نویسندگی
فرض اشتباه
همه‌چیز در خدمت داستان
عشق باید دوباره در داستان ساخته شود
نوشتن در چند نشست
نوشتن برای کودکان
من باید داستان شما را زندگی کنم
جسارت بهترین تکنیک برای نوشتن است
توجه به ظاهر متن
تلاش، تلاش، تلاش
تشخیص موقعیت داستانی
یک طرح خوب نیمه‌کاره
بازنویسی چندباره
وقتی از بازنویسی حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
کاش حرف من را جدی بگیرید
داستان‌نویس و روشنفکر با هم تفاوت دارند
خواندن داستان با صدای بلند
استارت انفجاری
حرف زدن اما عمل نکردن
روح زمانه در داستان
جای مخاطب در داستان کجاست؟
ما کریستف کلمب نیستیم
تقصیر شما هم بود
نوشتن داستان شبیه داستان
حوصله کارآمدترین تکنیک در داستان‌نویسی است
نگاه از بالا به داستان
استفاده از پتانسیلهای داستانی
نویسنده خوب، نویسنده جسور است
شروع مناسب برای داستان
قطار اشتباه در ایستگاه درست
پاسخ به سوالهای داستان
داستان ایرانی
یک راهکار سلیقه‌ای
استفاده به جا از جغرافیا در داستان
اهمیت بازنویسی
شناخت دنیای راوی
استراتژی رمان، استراتژی داستان کوتاه
تصمیم درست در داستان
داستان بطالت
داستان یک معمای پیچیده نیست
موش شهری، موش دهاتی
یک داستان و دو رویکرد داستانی
دنیای زنانه در داستان
رفتن یا نرفتن مساله این است