حمیدرضا منایی

کتاب ها
رمان سه جلدی" برج سکوت" ،مجموعه داستان کوتاه "طعم گس زندگی"

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت