مهدی کفاش

کتاب ها
- یکی بود...سه تا نبود
- وقت معلوم
- قرار مهنانقد ها
انتخاب زاویه دید با عمق مناسب
نمایش عادی یک وضعیت غیرعادی!
عمق‌بخشی با توجه به باورهای عامیانه
اهمیت نام داستان
آیا باید از همه اطلاعات بدست آمده از پژوهش استفاده کرد؟
به سادگی فیلمفارسی!
جان‌بخشی به اشیاء در داستان بی‌دلیل نیست!
ارتباط منطقی میان دو خط داستانی!
به وجود «علت» در داستان توجه کنید
اهمیت انگیزه قوی شخصیت برای رسیدن به هدف
روی یک موضوع تمرکز کنید
کشف پیام غیرمستقیم جذابتر است
استفاده از راوی نامعتبر!
داستان اقلیمی خوب
روایتی از زندگی دوست سفرکرده‌مان سعید تشکری
روایت مستند، داستان نیست!
کلمه‌ها بخشی از ارگان زنده زبان داستان
احترام به خواننده و اعتماد به فهم و درک او
انتخاب نامناسب زمان روایت
بنفشه آفریقایی یک عاشقانه ایرانی
سوژه‌های خوب، اما ناتمام
هر صحنه، گفتگو و توصیف هرچند زیبا که داستان شما را به پیش نمی‌برد، بی‌رحمانه حذف کنید!
عمل داستانی نیازمند گره داستانی مناسب است
تنش‌آفرینی به جا، راز ایجاد تعلیق!
آشنایی‌زدایی از کهن الگو
وظیفه پیرنگ، روشن کردن ابهام‌ها و بیان "چرایی"ها است.
داستان واقعی وجود ندارد!
"آشنایی‌زدایی" یعنی برکشیدن معنای تازه
سوژه‌ی تازه‌ای نیست
شبه طرح
اولین هدف نویسنده بیان یک موضوع اصلی است.
ناداستانی شبیه جُستار
به جای شخصیت حرف نزنید
جزئیات ناکارآمد!
داستان ناقص یعنی داستانی که برای فهمیدنش نیاز به الصاق توضیحات نویسنده است!
داستانی که می‌توان در یک نشست خواند
داستان کوتاه قالب مناسبی برای پیام‌های پرتعداد نیست!
«زار» داستانی خوب، برآمده از ادبیات فولکلور جنوب
مونولوگی از جنس حدیث نفس!
داستانی با یک صحنه!
وقتی داستانی نیست نقد را چه حاصل؟
یک یادداشت شخصی!
بیان احساس باید در خدمت روایتی جذاب باشد
داستانی با ضرباهنگ سریع
پایان راه داستان و آغاز راهی تازه
دو راه برای جذابیت مضمون و داستان
نوشتن مینی‌مال، کاری است سهل و ممتنع!
به جای مستقیم‌گویی به فهم و درک خواننده اعتماد کنید!
شما قدر کلمات را می‌دانید
پایان غافلگیرکننده داستانک، مهم اما ناکافی!


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت