علی چنگیزیزندگی نامه
متولد 1356 در شهر آبادان

کتاب ها
پرسه زیر درختان تاغ/ چاپ اول نشر ثالث 1388 چاپ دوم نشر چشمه 1390
پنجاه درجه بالای صفر/نشر چشمه 1390
کاج های مورب/نشر چشمه 1391
بزهایی از بلور/نشر چشمه 1393
آدوری ها/نشر چشمه 1396
سوز سفید/نشر چشمه 1400

جوایز
برگزیده جایزه ادبی اصفهان برای داستان مرمت از مجموعه کاج های مورب.
برگزیده جایزه ادبی هوشنگ گلشیری برای مجموعه داستان کاج های مورب
تقدیر شده در جایزه ادبی هفت اقلیم برای رمان پنجاه درجه بالای صفر
کاندیدای جایزه جلال آل احمد برای مجموعه داستان بزهایی از بلور

نقد ها
به جزئیات توجه کنید.
داستان نیست
رونویسی، بازنویسی
سخت خام
داستان قصه آدم‌های فراموش‌شده است
داستان صوت نیست، تصویر است
از موضوعات ساده بنویسید
زوایای تاریک روح بشر
گم‌شده در متن خود
مسئله داستان چیست؟
شام خانوادگی
داستان بگویید
ریتم داستان کند است.
چند نکته
از احساساتی شدن بگریزید.
نشان دهید
ویرایش کنید
قصه تعریف کرده‌اید، داستان نیست
گمشده در متن
کتاب بخوانید
درک این متن مشکل است
بیشتر مطالعه کنید
عمیق باشید
شاعرانگی را فراموش کنید
واقعیت باید ساخته شود
نوآوری مندرس
اغتشاش زمانی و زبانی.
داستان نیست
مسئله داستان قابل اعتنا نیست
داستان نشده است.
در مرحله تعریف کردن ماجرا
بازنویسی کنید و به جزئیات توجه کنید
داستان نشده
نگاه ساده به آدم‌ها
اصول نوشتن را بیاموزید
دیالوگ نویسی
موضوع مهم زبان
تعریف کردن یا نوشتن؟
ریتم کند است
گرم بنویسید
طرح خوب، داستان متوسط
دیالوگ های ضعیف
مطالعه کنید
به خودتان سخت بگیرید
به دنبال داستان و معنا
ایده خوب، داستان بد
نثر ناپخته
از چیزی بنویسید که تجربه اش کرده اید
بنا کردن ساختمان با کلمات
ناقص است


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت