خسرو باباخانی

نقد ها
سوژه‌های تکراری
دگرباره ساده‌نویسی را تمرین کنیم
داستان نوشتن امر بسیار دشواری است باید بیاموزیم
از دیگر عناصر داستانی هم استفاده کنید
سوژه تکراری با پیرنگ ضعیف
نمی‌شود یک عمر زندگی را در دل یک داستان کوتاه روایت کرد
روایت تاریخی‌ای که داستان نشده
سوژه تجربه ناشده و غیر قابل باور
غلظت در بومی‌نویسی پاشنه آشیل داستان است!
از خاطره شروع و به مقاله رسیدید!
اثر فاقد انسجام است.
پراکندگی در روایت
تلاش نافرجام بین نمایشنامه و داستان
یک گزارش ساده
یک گزارش ساده از یک عملیات
داستان ابتر!
اطناب و استفاده از مکالمه به داستان آسیب جدی زده است
شبکه استدلالی ضعیف
روایت یک عمر زندگی در دل یک داستان کوتاه؟
به قول استاد چنگیزی اصول نوشتن را بیاموزیم
زاویه دید سردرگم و روایت محض
روایت خاطره دیگران!
نداشتن وحدت موضوع
در آغاز راه از تجربیات‌ات بنویس
داستان خوبی که به یک داستان لطیفه‌وار معمولی تبدیل شده است.
تا داستانی شدن فاصله دارد
عشق ار جنس کلیشه
شبیه ده‌ها خاطره شنیده شده
فاصله حکایت و داستان
حکایت دگمه و کت و شلوار
داشتن دستی از دور بر آتش
روایت محض و پیرنگ سست آفت این داستان
حکایت شیرین !
در نگارش داستان عجله نکنید. بسیار صبوری لازم است.
نثر غامض و غیر داستانی جدی‌تربن لطمه را به اثر زده است
متن در حد یک فکر اولیه پرداخت نشده است
شروع شیرین پایان تلخ !
یک جهش فوق‌العاده
عدم تعادل در داستان شما چیست؟
قد سوژه بلندتر از داستان کوتاه است.‌
عنوان داستان، داستان را‌ پیشاپیش لو می‌دهد!
داستان خوب با شروع عالی
زیاد داستان بخوانید
روایت دگرگونه لازم است
انتخاب سوژه تحسین‌برانگیز
چند داستان کوتاه در دل یک داستان کوتاه!
لغزش فاحش!
برای شروع، برای دانستن و برای تمرین خوب است
یک قطعه ادبی شاعرانه و احساساتی
عدم تعادل درست در سطر آخر!


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت