خسرو باباخانی

نقد ها
در حد طرح
یک گزارش ساده
مشکل زاویه دید
بازنویس ناموفق!
حیف که پایان داستان از ابتدا قابل حدس است!
به نقدها توجه و عمل کنید لطفاً
داستانی که باورپذیر نیست
یک قطعه ادبی احساساتی
عقب‌گرد
وقوع وقایع متعدد در غیاب خواننده
گره‌گشایی با عنصر تصادف!
گره‌ای که با دست باز می‌شود....
نظرگاه غلط!
باید خیلی مطالغه و تمرین کنید
داستان هم شخصیت زیاد دارد و هم موضوع
برای شروع کاش از تجربه زیستی خودتان می نوشتید
جای خالی صحنه و دیالوگ
داستان ایرانی بنویس، با استفاده از تجربیات خودت
اثر شما وحدت موضوع ندارد
بسیار تمرین کنید
مطالعه، کسب تجربه و نوشتن رمز موفقیت است
ایجاد تعلیق و کشش در داستان امری است حیاتی
سوژه‌های تکراری
دگرباره ساده‌نویسی را تمرین کنیم
داستان نوشتن امر بسیار دشواری است باید بیاموزیم
از دیگر عناصر داستانی هم استفاده کنید
سوژه تکراری با پیرنگ ضعیف
نمی‌شود یک عمر زندگی را در دل یک داستان کوتاه روایت کرد
روایت تاریخی‌ای که داستان نشده
سوژه تجربه ناشده و غیر قابل باور
غلظت در بومی‌نویسی پاشنه آشیل داستان است!
از خاطره شروع و به مقاله رسیدید!
اثر فاقد انسجام است.
پراکندگی در روایت
تلاش نافرجام بین نمایشنامه و داستان
یک گزارش ساده
یک گزارش ساده از یک عملیات
داستان ابتر!
اطناب و استفاده از مکالمه به داستان آسیب جدی زده است
شبکه استدلالی ضعیف
روایت یک عمر زندگی در دل یک داستان کوتاه؟
به قول استاد چنگیزی اصول نوشتن را بیاموزیم
زاویه دید سردرگم و روایت محض
روایت خاطره دیگران!
نداشتن وحدت موضوع
در آغاز راه از تجربیات‌ات بنویس
داستان خوبی که به یک داستان لطیفه‌وار معمولی تبدیل شده است.
تا داستانی شدن فاصله دارد
عشق ار جنس کلیشه
شبیه ده‌ها خاطره شنیده شده


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت