علیرضا متولیزندگی نامه
متولد : تهران - اردیبهشت 1344/ کارشناس روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی/
عضو تحریریه کیهان بچه ها از سال 63 تا 69
فعالیت در زمینه های نشر کتاب و موسیقی کودک. انتشار مجله و عضویت در تحریریه های رشد جوان، نوجوان و کودک
انتشار بیش از 500 مقاله و جستار ادبی و داستان کوتاه و بلند در نشریات گوناگون کودک ونوجوان: کیهان بچه ها، کیهان علمی، نهال انقلاب. شاهد کودک، باران، سنجاقک، رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، رشد نوجوان و رشد جوان، رشد معلم، رشد آموزش ابتدایی.
آخرین رمان منتشر شده، گربه گور به قیر شده/ انتشارات محراب قلم

کتاب ها
کتابهای منتشر شده:
1- صدای او ( مجموعه داستان برای نوجوانان) /نشر رویش 1368
2- شهاب سبز (زندگی نامه) / موسسه نشر و تحقیقات ذکر 1378
3- باروت و باران( سفر نامه ) / نشر صریر1378
4- مجموعه داستان سحر ( باهمکاری نویسندگان دیگر) / موسسه نشر و تحقیقات ذکر 1370
5- حکیم الهی قمشه ای( زندگی نامه) /انتشارات مدرسه
6- مجموعه یک اسم و چند قصه ( داستان خردسال به همراهی نویسندگان دیگر)/ نشر چکه و نشر شهر قلم 1391
7- مجوعه الکی پلکی( به همراهی نویسندگان دیگر) 1392/ انتشارات پیداش
8- امیرحسین فردی( زندگی نامه داستانی مرحوم امیرحسین فردی) / انتشارات مدرسه 1392
9-14- مجموعه شش جلدی سبک زندگی برای کودکان/ انتشارات مدرسه/1396
15-گربۀ گور به قیر شده( رمان طنز برای نوجوانان)/ انتشارات محراب قلم/1395
16- کتاب کی بود چی بود( باهمکاری نویسندگان دیگر) برای خردسالان/ انتشارات پنجره 1397
مقالات:
انتشار بیش از 500 مقاله و جستار ادبی و داستان کوتاه و بلند در نشریات گوناگون کودک ونوجوان: کیهان بچه ها، کیهان علمی، نهال انقلاب. شاهد کودک، باران، سنجاقک، رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، رشد نوجوان و رشد جوان، رشد معلم، رشد آموزش ابتدایی.

جوایز
جوایز:
1- تقدیر از کتاب باروت و باران در پنجمین جشنواره کتاب دفاع مقدس
2- تقدیر از کتاب امیرحسین فردی در جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
3- تقدیر از کتاب گربه گور به قیر شده در جشنواره حبیب غنی پور
4- تقدیر از مجموعه کتابهای یک اسم و چند قصه در پانردهمین جشنواره کتاب رشد.امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت