ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97: برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر.
مستند داستانی: این پسر من است/ انتشارات خط مقدم

جوایز
رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر
.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
داستان کوتاه:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
داستان کوتاه: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره سربازان وطن
داستان کوتاه : برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
داستان کوتاه: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
استفاده از ارجاعات برون متنی
نثر داستانی
حوادث واقعی در داستان
جهان داستان را باید ساخت
مکان داستان
زیرلایه ها
رسیدن به خلاقیت در انتخاب موضوع یا نحوه ی پرداخت
تنها توصیف موقعیت کافی نیست
داستان‌نویسی نیز نیاز به آموزش دارد
ظرایف مینیمال نویسی
داستانی که در پایان، در ذهن خواننده به اتمام نرسد
پرهیز از تکلف و پیچیدگی و توجه در انتخاب واژه‌ها
اهمیت نثر
تفکر درباره مضامین عمیق
شروع و پرهیز از زیاده گویی
فقدان قصه
ذهن نویسنده و ذهن مخاطب
یک عبارتِ تکراری؛ اما مهم
رسیدن به ایده‌های خلاقانه
تصویرگری و پرداخت
داستان نوجوان
شخصیت‌های خاکستری
اهمیت پرداخت
پرداخت موثر فرازهای مهم داستان و حذف اضافات
دست و دلبازانه هرس کنید
بازنویسی از مهمترین مراحل کار نوشتن
وقتی اثر به عنوان داستان ارائه می‌شود
واژه‌ها و خلق داستان
تمرکز و انسجام
روابط علی و معلولی و رفتار شخصیت‌ها
درهم تنیدگی
پررنگ کردن مسئله اصلی داستان
چگونه خواننده را وارد جهان داستان خود می‌کنید؟
اهمیت انتخاب و چینش واژها
ساختن جهانی کامل
بر آنچه می‌خواهید بگویید و موضوع اصلی متمرکز شوید
از زیسته های خودتان بهره ببرید
تصویرگری
زیاده گویی
ایجاز و پایان بندی
نگو و نشان بده
اهمیت دیدگاه
توجه به ظرایفی که باید وجود داشته باشند
استفاده مناسب از ابزار داستانی
انتخاب مضمون و کیفیت نشان دادن آن
مرگ تدریجی
اهمیت نثر
سیر تحول شخصیت
داستان پردازی
شخصیت و موضوع در داستان کوتاه


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت