ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد نوجوان سال تحصیلی (97-98) و (98-99)

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97(نامزد جایزه ادبی بوشهر)

جوایز
1.رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:نامزد جایزه ادبی بوشهر
2.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
3.داستان کوتاه حریم:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
4.داستان کوتاه روزهای خط خطی: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
5.داستان کوتاه شب داغ: برگزیده جشنواره سربازان وطن
6.داستان کوتاه مثل باد: برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
7.داستان کوتاه جنگ مهر: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس

نقد ها
درس دادن و مستقیم گویی ممنوع
در بازنویسی به همه عناصر فکر کنید
ابهامی که به کشف می رسد یا سردرگمی...
شروع و سرعت روایت در داستان
انتخاب صحیح
آنچه نویسنده می‌خواهد بگوید...
هرس کردن
بازنویسی و ارتقاء داستان
فرم داستان
خاطره یا داستان
لزوم طراحی پیرنگی کامل
ذهن داستان پرداز نویسنده
پایان در داستان‌های مینیمال
جذابیت و تعلیق
بومی نویسی
از کلیشه‌ها دور شوید
پایان خوب و ماندگاری داستان در ذهن مخاطب
سکوی پرتاب نوشتن
انتخاب صحیح ابزار داستانی
لزوم کامل بودن جهان داستان
اهمیت انتخاب مضمون
تحول شخصیت در داستان
همه‌ی عناصر داستان در کنار هم و مکمل یکدیگرند
پرداخت شخصیت‌های باورپذیر
گره‌افکنی و ایجاد تعلیق
چگونگی پرداخت داستان
اهمیت داشتن یک قصه جذاب
توجه به باورپذیری داستان و شخصیت‌ها
نحوه ی پرداخت مهم است.
توجه به عناصر داستانی
اهمیت داستان پردازی
از زیر و رو کردن داستانتان نترسید
نحوه ی پرداخت داستان
انتخاب راوی مناسب
بر جهان داستانتان مسلط باشید
کلمات اندک و معانی عمیق
بیاموز و بنویس
اجازه دهید تب داغ داستان فروکش کند،سپس به بازنویسی بپردازید.
اهمیت تعلیق و پایان بندی
نحوه ی پرداخت داستان است که آن را باورپذیر می کند.
توجه به عناصر داستان
توجه به چهارچوب داستان
این‌که چه می خواهید بگویید مهم است
ایجاز و غافلگیری
اهمیت داستان پردازی و تخیل
بازنویسی را جدی بگیرید
پرداخت یک سوژه خوب
غافلگیری یا ابهام؟
حال و هوای داستان مینی‌مال
دیالوگ باید پیش برنده داستان باشد


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت