ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد نوجوان سال تحصیلی (97-98) و (98-99)

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97: برگزیده کتاب سال البرز
نامزد جایزه ادبی بوشهر

جوایز
1.رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر
2.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
3.داستان کوتاه حریم:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
4.داستان کوتاه روزهای خط خطی: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
5.داستان کوتاه شب داغ: برگزیده جشنواره سربازان وطن
6.داستان کوتاه مثل باد: برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
7.داستان کوتاه جنگ مهر: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
8.داستان کوتاه قربانی: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
نوشتن داستان و احساسات...
انتخاب صحیح مصالح داستان
موضوع اصلی داستان
داستان پردازی خلاقانه
جای خالی اتفاقِ داستانی
داستان باید قصه گو باشد
ایده و پرداخت
توجه به پیرنگ و تکنیک
احساسی نوشتن
تفکر درباره پیرنگ و ساختنِ جهان داستان
جسورانه نوشتن
آموزش تکنیک
بازنویسی
هرس کردن
بستر تغییر و پایان بندی را فراهم آورید
کشمکش‌های درونی و بیرونی شخصیت
از خود بپرسید داستان قرار است به کجا برسد
اهمیت نثر و زبان
هر آنچه در داستان می‌آید باید کارکرد داشته باشد
انتخاب بهترین شیوه روایت
بازنویسی تا ارتقا و کامل شدن داستان
اهمیت پرداخت
متنی در قالب داستان یا خاطره
ظرایف کارِ کودک و نوجوان
داستان اتفاق می‌خواهد
اهمیت نثر و زبان
بازنویسی تا کامل شدن داستان
نگو و نشان بده
استفاده از تکنیک‌های داستان نویسی
تمرکز بر موضوعی واحد
از کلی گویی و توضیح بپرهیزید و به تصویرگری و پرداخت صحنه توجه نمایید
انتخاب فرم مناسب و به کارگیری تکنیک
پرورش ایده و نحوه پرداخت
اهمیت زبان در داستان و در هم تنیدگی همه عناصر
نگاه نویسنده و نحوه ی پرداخت می‌تواند کلیشه ها را پس بزند
رعایت ایجاز و اختصار
داستان یا بازنویسیِ تاریخ
شناخت تکنیک‌های داستان نویسی
انتخاب راوی و شناخت ویژگی‌های آن
بازنویسی تا کامل شدن داستان...
چه اتفاقی قرار است در داستان بیفتد؟
انسجام داستان و گم نکردن رشته اصلی
توجه به صول و قواعد داستان نویسی
توجه به روابط علی و معلولی
داستان شرح و گزارش وضعیت و موقعیت نیست
توجه به تصویرگری و صحنه
اهمیت داستان پردازی
داستان کودک
اهمیت پیرنگ و داستان پردازی
اتفاق داستانی یا حادثه


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت