ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97: برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر.
مستند داستانی: این پسر من است/ انتشارات خط مقدم

جوایز
رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر
.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
داستان کوتاه:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
داستان کوتاه: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره سربازان وطن
داستان کوتاه : برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
داستان کوتاه: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
در بازنویسی هر آنچه لازم است بر داستان اعمال کنید
اهمیت نثر و زبان
گسترش داستان
انتخاب موضوعات خلاقانه
جهان داستان
هرس کردن
قبل نگارش داستان سوال‌هایی از خود بپرسید
روابط علی و معلولی
باورپذیری
گسترش ایده
مضمون در داستان مینمال
خاطره یا داستان؟
بازنویسی
کشش و جذابیت
انتخاب فرم نباید خللی در پرداخت وارد نماید
داستانِ چه کسی؟ مسئله داستان؟
توجه به حداقل چیزهایی که داستان میخواهد
اصل مهم باورپذیری
معمولی بنویسید، همین معمولی‌ها خاص خواهند شد
باورپذیری
توجه به ظرایف نوشتن
آنچه قرار است گفته شود، می‌بایست در دل داستان بنشیند
داستان‌پردازی و نثر
پرداخت موضوع اصلی و هَرس کردن
برای جهان داستانتان فضا بسازید
اهمیت قصه‌گویی
داستان بر مبنای روابط علی و معلولی پیش می رود نه حادثه
تفکر به همه جوانب
پیرنگ و نظم
بازنویسی
پرداخت و خلاقیت
استفاده از ارجاعات برون متنی
نثر داستانی
حوادث واقعی در داستان
جهان داستان را باید ساخت
مکان داستان
زیرلایه ها
رسیدن به خلاقیت در انتخاب موضوع یا نحوه ی پرداخت
تنها توصیف موقعیت کافی نیست
داستان‌نویسی نیز نیاز به آموزش دارد
ظرایف مینیمال نویسی
داستانی که در پایان، در ذهن خواننده به اتمام نرسد
پرهیز از تکلف و پیچیدگی و توجه در انتخاب واژه‌ها
اهمیت نثر
تفکر درباره مضامین عمیق
شروع و پرهیز از زیاده گویی
فقدان قصه
ذهن نویسنده و ذهن مخاطب
یک عبارتِ تکراری؛ اما مهم
رسیدن به ایده‌های خلاقانه


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت